3.9 Trvanlivosť a záruka na súpravy Stikets

Spoločnosť Stikets poskytuje na všetky výrobky značky Stikets dvojročnú záruku od dátumu nákupu. V prípade výrobkov iných značiek predávaných spoločnosťou Stikets sa záručná doba môže líšiť.

Ak zistíte chybu alebo vadu spôsobenú výrobným alebo prepravným procesom, výrobok vám bude vymenený alebo zaplatený za predpokladu, že incident nie je spôsobený nasledujúcimi prípadmi:

  •  Nehoda alebo nedbalosť zákazníka.
  • Nesprávne používanie alebo nedostatočná údržba.
  • Zmeny vykonané bez súhlasu spoločnosti Stikets.
  • Bežné opotrebovanie alebo prirodzené opotrebovanie.