1.8 Budem musieť platiť prepravné manipulačné poplatky alebo clo?

V prípade objednávok na doručenie mimo Európskej únie je možné, že príslušný orgán bude požadovať zaplatenie dodatočných nákladov na dopravu, ktoré budú účtované po doručení balíka do cieľovej krajiny.

Kupujúci je zodpovedný za zaplatenie dodatočných nákladov požadovaných úradmi, ako sú clá, dane a poplatky. Tieto poplatky sa môžu značne líšiť a zvyčajne sa odvíjajú od ceny položky a daní v krajine určenia.