1.8 Czy będę musiał zapłacić opłaty manipulacyjne za wysyłkę lub podatki celne?

W przypadku zamówień z dostawą poza Unię Europejską istnieje możliwość, że właściwy organ zażąda uiszczenia dodatkowych kosztów wysyłki, które zostaną naliczone po dotarciu paczki do kraju docelowego.

Kupujący jest odpowiedzialny za pokrycie dodatkowych kosztów wymaganych przez władze, takich jak cła, podatki i opłaty celne. Koszty te mogą się znacznie różnić i zwykle zależą od ceny przedmiotu oraz stawek obowiązujących w kraju docelowym.