1. Domov
  2. Personalizácia produktu

7.5 V náhľade štítku nevidím celý text.

Pri prispôsobovaní našich výrobkov je obmedzený počet znakov, aby sa zabránilo ich nečitateľnosti po vytvorení.

Ak sa však v náhľade text javí ako roztrasený, je to preto, že bolo zadaných príliš veľa znakov, takže text bude pomerne malý. Veľkosť písma obsahu sa automaticky upravuje podľa dĺžky zadaného textu.