1. Domů
  2. Přizpůsobení produktu

7.5 V náhledu štítku nevidím celý text

Pokud jde o personalizaci našich produktů, existuje omezení počtu znaků, aby se zabránilo tomu, že jakmile jsou vyrobeny, nebudou čitelné.

Pokud se nyní text v náhledu jeví jako přerušený, je to proto, že bylo zadáno příliš mnoho znaků, takže text bude vypadat poměrně malý. Písmo těla obsahu se automaticky upraví podle délky zadávaného textu.