1.10 Podatki i cła

Stikets nie ma kontroli nad tymi opłatami, ponieważ nie możemy wiedzieć, jaki będzie koszt, ponieważ zasady celne i podatki importowe różnią się w zależności od terytorium.

Stikets nie naliczy podatku VAT ani innych podatków za zamówienia wysyłane do krajów spoza Unii Europejskiej. Przesyłki mogą jednak podlegać lokalnym opłatom, jak również cłom importowym, w zależności od przepisów handlowych każdego kraju.