1.10 Daně a cla

Stikets nemá nad těmito poplatky žádnou kontrolu, protože nemůžeme vědět, jaké budou náklady, protože celní politika a dovozní daně se liší území od území.

Stikets nebude účtovat DPH ani jiné daně za objednávky zaslané do zemí mimo Evropskou unii. Zásilky však mohou podléhat místním i dovozním clům v závislosti na obchodních předpisech každé země.