1.9 Čo sú to colné poplatky?

Výška sumy závisí okrem iného od faktorov, ako je hodnota, hmotnosť alebo veľkosť vášho balíka. Ak vaša objednávka prechádza colným konaním alebo dopravca musí vykonať postupy požadované regionálnymi orgánmi, môže to znamenať výber týchto daní, náklady na správu alebo poplatky za prepravu.